Colonització d’alzines

La reinstauració directa del bosc de roures i/o alzines primitiu quan s’abandonen els conreus és un fenomen rar, però es pot produir si hi ha arribada de glans i el sòl és prou fèrtil.

A la fotografia, obtinguda als Comtals (Manresa), es pot apreciar com una colla de joves alzines, nascudes de les glans produïdes pels arbres madurs del fons, han ocupat un antic camp d’ametllers.

La colonització de nous espais per part d’alzines i roures es veu dificultada pel pes de les glans, els seus fruits. L’actuació d’un ocell, el gaig, que per fer-se una reserva d’aliment, enterra les glans de forma aïllada, és d’una importància cabdal per a aquests arbres, així com també ho és per al garric.

[foto Florenci Vallès]