Itineraris geològics

Podeu descarregar-vos el format digital del llibre Itineraris Geològics – Bages, Berguedà, Anoia, Solsonès, publicat l’any 1981 pel Centre d’Estudis Geològics Valentí Masachs. Precisament, Valentí Masachs va dirigir aquesta obra col·lectiva de la qual són coautors, a més del propi Valentí Masachs, Antonio Gómez, Josep M. Mata, Francesc Porta, Antonio Ramírez i Mn Lluís Via. El llibre interpreta i fa entenedora la geologia d’aquestes comarques per mitjà d’unes poques explicacions generals triades i molt ben elaborades i de 24 itineraris detallats amb punts de parada i amb mapes i perfils esquemàtics que en constitueixen el gruix.

Itineraris Geològics – Bages, Berguedà, Anoia, Solsonès és una de les millors expressions de l’escola manresana de geologia. Fem avinent la publicació del format digital d’aquest llibre clàssic de geologia que manté plenament la vigència i continua fent servei però que no es troba a les llibreries, amb el nomenament el 24 de setembre del 2020 de Josep M. Mata com a Soci d’Honor de la ICHN.