Llac subterrani a Cardona

Llac d’aigua salada format per dissolució de la sal sota la Minilla, la galeria visitable de l’interior de la muntanya de Sal de Cardona. La formació d’aquest llac tingué lloc al voltant de l’any 2000, coincidint amb l’aparició de bòfies a la part més baixa de la vall Salina i a la llera del riu Cardener.

L’activitat minera a la zona, en particular l’excavació a poca fondària de les galeries de la nova mina de sal comuna on ben aviat entrà aigua dolça, l’abandó de les instal·lacions de la mina de potassa Nieves i la històrica obstrucció de la vall pel runam vell, van propiciar que l’aigua obrís nous canals subterranis a través de la sal.

[foto Ferran Cardona / Espeleo Club de Gràcia]