Meandre de Les Marcetes

Al Bages són freqüents els meandres encaixats com el de la foto, que correspon al Llobregat a les Marcetes (Manresa). La forma d’aquests meandres és deguda al procés d’epigènia o epigènesi, segons el qual el recorregut actual de la vall, sovint encaixada entre cingleres, ve condicionat per antics meandres d’evolució lliure (no encaixats) que el riu descrivia en una àmplia plana al·luvial desapareguda la qual estava situada per sobre de les roques que afloren actualment.
La foto va ser obtinguda el 23 de maig de 2010 des del capdamunt del cingle de Roca Tinyosa. El Llobregat en aquest tram fa de límit de terme municipal entre Manresa i el Pont de Vilomara i Rocafort.

[foto Florenci Vallès]