Sals a Cardona

Detall de les vetes sinuosas de sal a la Muntanya de Sal de Cardona; a la foto 1ª formant un rascler a l’exterior i a la 2ª vistes des de l’interior a la Minilla, la galeria superficial de ventilació de la mina Nieves de potassa.

[fotos Jordi Badia]