Vetes de guix fibrós al Guix, Manresa

Les pedres sorrenques o gresos i les lutites de l’Eocè continental del Bages a vegades presenten vetes de guix fibrós originades posteriorment a la sedimentació a causa de la precipitació del sulfat de calci dissolt en l’aigua que circulava per petites esquerdes. Aquestes vetes són especialment abundants dins els estrats de la zona del Guix, el raval de la ciutat de Manresa on van ser obtingudes aquestes imatges.

A la comarca, la presència de ruac (Ononis tridentata), un arbust gipsòfil, sovint va lligada a l’existència de vetes de guix.

[fotos Florenci Vallès]