Ruac

Ononis tridentata

El ruac (Ononis tridentata) és una mata llenyosa que al Bages creix a les brolles dels sòls formats sobre tapàs vermell de la formació geològica Artés que contenen vetes o nòduls de guix. És un bon indicador de la presència de guix al sòl. Creix també a la vall Salina de Cardona, tot i que cal tenir en compte que les argiles situades estratigràficament per sobre de les sals de la formació Cardona contenen guix.

[fotos Jordi Badia (1ª, 2ª i 3ª) i Florenci Vallès (4ª)]