Abella

Eucera pollinosa

Eucera pollinosa és una abella de mida mitjana, sent la femella una mica més gran que el mascle, de 13 a 15 mm i de 12 a 15 mm de longitud respectivament. Ambdós sexes tenen una pilositat de color groc vermellós-marronós a mode de feltre, de tal manera que Eucera pollinosa sembla la germana petita de l’abellot Bombus muscorum, amb la que pot compartir hàbitat. Els mascles (a les fotos 1ª i 2ª) són una mica més clars que les femelles i es diferencien bé d’aquestes per les seves llargues antenes, cosa que passa amb totes les espècies del gènere Eucera. A més, a la sisena tergita tenen una quilla fina als costats que acaba en una dent i la placa pigidial es trapezoïdal, tal com s’observa a la foto 2ª.

Eucera pollinosa és una abella oligolèctica amant de les papilionàcies com el pèsol bord (Lathyrus latifolius), la botja peluda (Dorycnium hirsutum) o la garlanda (Vicia cracca ssp. tenuifolia) que s’observa a la foto 1ª. Els període de vol va entre els mesos d’abril i juny. Construeix els nius en sòls sorrencs i pedregosos com els que pot trobar a prop d’una riera, en aquest cas, al tram mitjà de la riera de Malrubí.

L’espècie està molt estesa a la regió mediterrània. A Europa central és rara, però destaca la seva presència a Àustria.

[fotos Xavier Adot]