Abella (Rhodanthidium sticticum)

Rhodanthidium sticticum

Rhodanthidium sticticum és un himenòpter de la família Megachilidae que crida molt l’atenció per la coloració carbassa que presenten les línies de l’abdomen i altres parts del cos. Aquesta espècie i altres megaquílids, com ara R. septemdentatum o Osmia bicolor, nidifiquen dins de closques de cargols buides. En aquest cas, les femelles R. sticticum utilitzen closques d’helícids. Un cop feta la posta a la darrera cel·la es segella l’entrada amb morter i fragments d’altres closques. Tot seguit, la closca nidificada s’amaga entre els matolls amb l’obertura cap avall. Les closques buides de cargols també són utilitzades com a refugi quan les condicions meteorològiques són adverses i, fins i tot, compartides entre varis individus o amb altres espècies. L’exemplar de la foto és un mascle.

[foto Xavier Adot]