Cargol vinyal o jueu

Otala punctata

El vinyal, cargol vinyal o jueu (Otala punctata), juntament amb el cargol bover (Cryptomphalus aspersus, abans conegut com a Helix aspersa) són les dues espècies de cargol més grosses del Bages. La seva conquilla pot arribar a fer uns 4 cm de llarg. El cargol vinyal és freqüent al Bages a les zones de conreus de secà, mentre que el cargol bover és abundant sobretot als horts.

Aquesta espècie, com tots els gasteròpodes pulmonats -grup que inclou, entre d’altres, els llimacs i la majoria de cargols terrestres-, és hermafrodita simultània.

Les dues espècies citades, juntament amb les monges o cristians (Eobania vermiculata), són els cargols més menjats a Catalunya i tenen una certa importància econòmica. Les monges, com els vinyals, viuen preferentment a les zones amb conreus de secà.

L’àrea de distribució del cargol vinyal comprèn tan sols l’est de la península Ibèrica, la Catalunya Nord i el sud d’Occitània, les Balears i el sud-oest d’Algèria, mentre que el cargol bover, tot i que és originari de la conca Mediterrània i de l’Europa atlàntica temperada, ha estat introduït pels humans a gran part del món. Al sud de la península Ibèrica i a les Balears Otala punctata conviu amb Otala lactea, una espècie molt semblant.

[fotos Florenci Vallès (1ª) i Jordi Badia (2ª)]