Abella (Systropha sp.)

Systropha sp.

Systropha sp. és una abella de la família Halictidae amb una morfologia i biologia ben peculiars. Els mascles -a la foto- són fàcilment reconeixibles per les seves úniques i curioses antenes acabades en un bucle triangular format pels últims segments doblegats entre sí. Les femelles també són ben curioses perquè recullen el pol·len amb uns pèls especials situats a les parts superior i inferior del metasoma i el transporten a les escopes de les potes posteriors. Systropha sp. visita preferentment les flors de les corretjoles (Convolvulus sp.) -a la foto la corretjola cantàbrica (Convolvulus cantabrica)-, però també es pot veure als capítols de compostes com la xicoira (Cichorium intybus). Aquesta és una espècie solitària, però gregària, que nidifica al sòl. Té una sola generació a l’any que vola de juny a agost.

[foto Xavier Adot]