Abellera mosquera

Ophrys insectifera ssp.insectifera

L’abellera mosquera (Ophrys insectifera ssp.insectifera) és, entre les abelleres, la que als nostres ulls té la flor que millor imita l’aspecte d’un insecte. Aquesta flor té dos tèpals molt estrets i foscos que simulen ser les antenes, tres tèpals més, amples i verds, i un label de color violaci marronós, còncau o plegat com una teulada, dividit en tres lòbuls, el central molt més gran, ample, profundament escotat i amb una màcula central violeta. Les flors són petites en comparació a les d’altres abelleres, però solen ser nombroses, fins a 14, a la inflorescència.

Al Bages floreix al mes de maig. Viu en joncedes i prats frescals, en terrenys calcaris. A diferència de la majoria d’espècies del gènere Ophrys que són mediterrànies, O.insectifera ssp.insectifera té distribució europea amb un límit sud de la seva àrea a la Catalunya central. No és rara al Bages ni tampoc a l’Anoia, però es troba amb més freqüència a les comarques veïnes del nord, el Solsonès i el Berguedà.

Una espècie o subespècie propera és O.subinsectifera (= O.insectifera ssp.subinsectifera) que té un voraviu groc al label.

Les orquidàcies o orquídies són herbes que es caracteritzen per tenir unes llavors minúscules, les flors amb l’extrem de les estructures femenines soldades amb les masculines i amb un dels tres pètals (el label) generalment molt diferenciat, i també perquè generalment els grans de pol·len es presenten aglomerats en dues masses voluminoses anomenades pol·linis.
Les abelleres són orquídies del gènere Ophrys, que és principalment mediterrani. Es troba des de les Canàries fins al mar Caspi i des del Nord d’Àfrica fins a Escandinàvia. Les abelleres viuen sobretot en indrets assolellats amb sòls calcaris. El Bages destaca per l’abundància d’espècies d’aquest gènere, que és notable pel seu original sistema de pol·linització. Aquest procés el duen a terme, en gairebé totes les espècies d’abellera, petites abelles mascle de diferents espècies que transporten els pol·linis de flor en flor atrets per un reclam de tipus sexual. Aquest reclam és olfactiu i també visual, perquè el gran pètal bellament acolorit anomenat label imita l’olor i el color o la forma de la femella del pol·linitzador específic. Els pol·linis s’adhereixen al cos dels mascles estafats mentre intenten desesperadament copular amb les falses femelles. Així l’insecte podrà després pol·linitzar altres flors en intentar copular amb elles.

[fotos Jordi Badia]

  • Vegeu l’article Abelleres, de Jordi Badia.