Abellerol

Merops apiaster

L’abellerol (Merops apiaster) és un nidificador estival bellament acolorit que fa el niu al fons de galeries de fins a dos metres que excava en talussos terrosos. Els exemplars de les fotos 1ª i 2ª, amb plomatge de color blau dominant, són adults, mentre que el de la foto 3ª, de plomatge més verdós i que veiem posat en una figuera, és un jove.

[fotos Jordi Morató (1ª) i Oriol Oms (2ª i 3ª)]