Abellot o borinot

Bombus sylvarum

Els borinots, com ara Bombus sylvarum de la imatge, són àpids (fam. Apidae) incansables que van sens parar a la recerca de pol·len amb el qual alimentar la seva prole. Les colònies d’aquesta espècie es formen sota la superfície del sòl, en antics caus de petits mamífers o bé en nius abandonats d’ocells.

[foto Xavier Adot]