Aculus tetanothrix

Acariformes - Eriophyidae

L’àcar Aculus tetanothrix, de la família Eriophyidae, ocasiona les gales de les imatges a les fulles dels salzes, principalment al salze blanc (Salix alba) i al desmai (Salix babylonica). Gairebé sempre aquestes gales o cecidis són molt nombrosos. La gala és una berruga d’1-3 mm de diàmetre que es forma a l’anvers del limbe foliar, de forma vagament esfèrica, inicialment de color verd però que ben aviat passa al granat, amb alguns pèls blancs esparsos a la superfície. A l’interior buit del cecidi viuen els minúsculs àcars de color taronja. A ple desenvolupament, la gala travessa lleugerament cap al revers de la fulla.

Aculus tetanothrix es distribueix per tot el reialme holàrtic.

Les imatges mostren els cecidis causats per Aculus tetanothrix en un salze del bosc de ribera del riu Cardener a Manresa.

[fotos Jordi Badia]