Aploneura lentisci

Homòpters - Pemphigidae

Aploneura lentisci és un pugó de la família Aphididae que transforma completament el folíol del llentiscle (Pistacia lentiscus) en un cecidi carnós en forma de mitja lluna o grill de taronja que creix a l’anvers, des del nervi en perpendicular al pla original del folíol afectat. El cecidi es fa més gran que un folíol normal. Les seves parets són primer verdes, després d’un carmí vistós. A l’interior del cecidi es desenvolupen nombrosos pugons minúsculs que tenen un cicle vital complex amb diferents formes i hostes. Si s’obre la gala, a l’interior es troben aquests pugons, probablement alguns d’ells alats.

Aploneura lentisci és un cecidi freqüent als llentiscles de la comarca de Bages. En canvi, Aploneura lentisci no afecta la noguerola (Pistacia terebinthus) que ja és la víctima predilecta dels pugons cecidògens del gènere Pemphigus, de la mateixa família Aphididae.

[fotos Jordi Badia]