Aranya

Eresus cinnaberinus (= E.kollari, E.niger)

Eresus cinnaberinus (= E.kollari, E.niger) és una aranya robusta, vistosa i amb dimorfisme sexual marcat.
El mascle –a la imatge- mesura al voltant de 10 mm. Té el prosoma i les potes cobertes de pèls negres lluents amb alguns pèls vermells o blancs barrejats, exceptuant al primer artell de les potes on els pèls vermells dominen i a les articulacions de les potes on els pèls blancs formen bandes estretes. El dors de l’opistosoma o abdomen està cobert de pèls vermells amb 4 cercles de pèls negres disposats com un dau al 4. Alguns exemplars poden tenir 2 cercles menors addicionals més endarrera, en total 6. La femella és més gran, de 15 a 20 mm, i completament negra.

Eresus cinnaberinus viu en llocs pedregosos on pugui amagar-se ràpidament. És capaç de saltar. La seva mossegada fa un mal persistent que irradia des del punt de la picada i pot provocar febre. Construeix amb teranyina curioses trampes a terra per atrapar insectes o centpeus, en forma de plataforma que condueix a un tub de 5-10 cm de fondària i 3-5 cm de diàmetre, tot plegat dissimulat amb restes vegetals per sobre.

A l’estiu, el mascle surt a buscar el niu d’una femella. Si la troba, viuen un dies en parella durant els quals el mascle es posa amb compte sota la femella per realitzar la còpula. Enllestida la feina, el mascle mor i la femella pon de 50 a 100 ous embolicats en un capoll de seda que lliga a la superfície de la trampa de captura. En unes 3 setmanes els ous es desclouen i les petites cries segueixen a la mare cap a un lloc obert. La mare les alimenta escopint-los el seu propi menjar digerit. En morir la mare que ha tardat uns 3 anys en fer-se adulta i engendrar i fer créixer les cries, el seu cos serà encara un aliment addicional per les cries. Finalment, les aranyes ja crescudes es dispersen i construeixen les seves pròpies trampes de captura.

Els mascles d’Eresus cinnaberinus són les aranyes de colors més vius a Europa.

[foto Jordi Badia]