Aranya

Olius argelasius

Olius argelasius és una aranya gran i pilosa, amb el cos d’uns 25 mm de longitud les femelles i 20 mm els mascles i potes gruixudes, de color bru clar exceptuant l’extrem de les potes, els quelícers i els ulls que passen a un castany fosc. A més, té distribuïts per tot el cos puntets bru fosc, d’alguns dels quals surt una seta gruixuda del mateix to fosc, mentre que la resta de pilositat és blanca i més fina. Un parell d’aquests punts foscos destaquen al centre de l’opistosoma al ser més grossos.
Els mascles tenen el prosoma i l’opistosoma de mides semblants, mentre que l’opistosoma de les femelles és clarament més gran. La imatge mostra un individu mascle arraulit en posició defensiva, incòmode a l’haver detectat la presència del fotògraf. Noteu els 8 ulls arrenglerats en dues fileres paral·leles de 4 ulls, tots de mida similar. Per sota sobresurten avall els dos quelícers.

Olius argelasius pertany a la família Sparassidae (= Heteropodidae). Com la resta d’espècies d’aquesta nombrosa família d’aranyes, Olius argelasius té potes gruixudes articulades al cos en orientació força vertical que li donen aparença intimidatòria i un caminar amb el cos suspès que recorda al dels crancs.

Olius argelasius no fa teles de captura, sinó que persegueix les preses com un depredador qualsevol. La mossegada dels seus quelícers és verinosa.

Olius és un gènere molt diversificat a les regions tropicals, del qual a Catalunya es coneix només, per ara, la presència d’aquesta espècie, O.argelasius.

Olius argelasius viu en zones càlides on hi hagi insectes. És habitual trobar aquesta aranya als llocs humanitzats.

[foto Montserrat Porta i Jordi Badia]