Aranya saltadora

Carrhotus xanthogramma (= C.bicolor)

Carrhotus xanthogramma (= C.bicolor) és una aranya de la família Salticidae, una aranya saltadora, de 6-8 mm de longitud els mascles i 8-10 mm les femelles. L’espècie té un dimorfisme sexual marcat. El mascle –a la imatge- destaca per l’opistosoma –la part abdominal- de color totxo, entre taronja i marró, que contrasta amb el prosoma o cefalotòrax i les potes ben negres. Prosoma i opistosoma tenen forma ovalada i mides semblants en els mascles. Tot el cos està cobert de pèls fins, densos i llargs, uns blancs i altres negres, particularment envoltant les potes. La femella té colors bruns amb algunes taques negres, en un patró discret i críptic oposat a la vistositat dels mascles. Les femelles tenen l’opistosoma més gran que el prosoma. En ambdós sexes, les potes són robustes.

Com la resta de Salticidae, Carrhotus xanthogramma no fa teles de captura, sinó que es comporta com un depredador actiu que persegueix i caça les seves preses, habitualment insectes. Es mou molt ràpidament, fa salts a distàncies considerables i, quan li convé, es despenja amb un fil de seda com si baixés en ràpel.

Carrhotus xanthogramma s’enfila amb agilitat a arbres i arbustos amb les seves vuit potes tractores potents, sobretot als fruiters -a la imatge- on persegueix insectes.

[foto Montserrat Porta i Jordi Badia]