Cadell

Gryllotalpa cf vineae

El cadell (Gryllotalpa sp.) és un grill gros amb les potes davanteres potents, modificades com les d’un talp (foto 3ª), que li permeten excavar galeries profundes al terra humit on desenvolupa el seu cicle vital i que li han donat el nom en moltes llengües, fins i tot en llatí (Gryllo = grill i talpa = talp).

Pertany a la família dels gril·lotàlpids, propera a la dels gríl·lids que inclou el grill de camp (Gryllus campestris). El seu cos està perfectament adaptat a la vida sota terra. Té aspecte vellutat, recobert de finíssims pèls que repel·leixen l’aigua.

Tot i que és un insecte freqüent a la comarca del Bages, la seva observació no és fàcil pels seus hàbits nocturns i pel fet de viure enterrat, tot i que a vegades abandona el medi terrestre per volar. També es desplaça corrent amb relativa rapidesa. Vegeu, a la seqüència d’imatges a l’esquerra, com el cadell s’amaga sota terra.

S’alimenta sobretot d’insectes i les seves larves, de cucs i d’arrels. Sembla ser que la seva nocivitat per als conreus s’ha sobrevalorat, doncs només s’alimenta d’arrels de forma esporàdica. A les nits de primavera i d’estiu es pot sentir l’estridulació intensa que emeten els mascles des de l’entrada de les seves galeries.

Sembla que existeixen a Catalunya 4 espècies de Gryllotalpa que durant anys s’han pres per una única espècie, el cadell (Gryllotalpa gryllotalpa). G. vineae i G.gryllotalpa són les espècies més probables al Bages i a la vegada molt semblants morfològicament. La característica discriminatòria més clara entre elles és l’estridulació dels mascles, més intensa i estrident a G.vineae, el cadell de vinya. Gràcies a les gravacions, podem assegurar la presència de G.vineae, el cadell de vinya, al Bages.

[fotos Amadeu Ricart (1ª i galeria esquerra) i Oriol Oms (2ª i 3ª), gravació de sons Aina Sallés]