Cadell

Gryllotalpa gryllotalpa

El cadell o tallacebes (Gryllotalpa gryllotalpa) és un grill inconfusible per les seves potents potes davanteres modificades com les d’un talp (foto 3ª), que li permeten excavar galeries profundes al terra humit on desenvolupa el seu cicle vital i que li han donat el nom en moltes llengües, fins i tot en llatí (Gryllo = grill i talpa = talp).

Pertany a la família dels gril·lotàlpids, propera a la dels gríl·lids que inclou el grill de camp (Gryllus campestris). El seu cos està perfectament adaptat a la vida sota terra. Té aspecte vellutat, recobert de finíssims pèls que repel·leixen l’aigua.

Tot i que és un insecte freqüent a la comarca del Bages, la seva observació no és fàcil pels seus hàbits nocturns i pel fet de viure enterrat, tot i que a vegades abandona el medi terrestre per volar. També es desplaça corrent amb relativa rapidesa. Vegeu, a la seqüència d’imatges a l’esquerra, com el cadell s’amaga sota terra.

S’alimenta sobretot d’insectes i les seves larves, de cucs i d’arrels. Sembla ser que la seva nocivitat per als conreus s’ha sobrevalorat, doncs només s’alimenta d’arrels de forma esporàdica. A les nits d’estiu es pot sentir el cant fi i regular que emeten els mascles des de l’entrada de les seves galeries.

[fotos Amadeu Ricart (1ª i galeria esquerra) i Oriol Oms (2ª i 3ª)]