Caparreta de la figuera

Ceroplastes rusci

La caparreta de la figuera (Ceroplastes rusci) és un insecte homòpter de la família Coccidae tan especialitzat a la vida paràsita sobre la figuera que costa fins i tot de reconèixer com a insecte.
La majoria d’exemplars són femelles partenogenètiques. Un cop adultes, s’instal·len de manera permanent sobre el pecíol o sobre un dels nervis principals a l’anvers d’una fulla o, quan la infestació està molt estesa, també damunt de les figues. Aquestes femelles adultes desenvolupen una crosta cerosa, una closca semiesfèrica de 3-4 mm de diàmetre, de color bru o blanquinós amb un matís violaci, constituïda per 8 plaques poligonals a les vores més una placa central. Romanen així protegides per aquest escut i clavades damunt del nervi de la fulla de la figuera xuclant la saba durant temps, com si fossin una berruga, un cecidi o una paparra en un mamífer. Al final, la femella s’haurà convertit en una massa d’uns 800 ous que queden protegits sota la closca materna. Les larves que neixen d’aquests ous són mòbils. Inicialment les larves són de mida molt menor que els adults, de cos el·líptic de color taronja amb 3 serrells o pues triangulars blancs a cada lateral del cos, més 3 pues frontals i 2 caudals menors. En estadis successius del desenvolupament, la larva perdrà aquests serrells i farà créixer la closca protectora.

Al ser cada femella tan prolífica sense necessitat de mascle, s’entén que una figuera pugui quedar gairebé de sobte completament infestada.

La melassa que excreten les caparretes atrau formigues i facilita la colonització de fongs.
Esporàdicament, la caparreta de la figuera es pot trobar també damunt d’altres plantes.
Les imatges mostren una fulla de figuera infectada i el detall dels individus femella sobre el pecíol i sobre els nervis d’una fulla.

[fotos Montserrat Porta i Jordi Badia]