Card blau, escanyaboc

Carduncellus monspelliensium

El card blau o escanyaboc (Carduncellus monspelliensium) és una herba perenne d’un o dos pams d’alçada, amb les fulles lirades -és a dir, dividides de manera repetida en lòbuls irregulars i profunds segons el patró característic de tantes plantes de la família compostes com, per exemple el pixallits (Taraxacum officinale) o el lletsó (Sonchus tenerrimus)-, de color blavís amb una ampla franja blanca fent de nervi central i amb cadascun dels lòbuls del marge acabat en una espina d’uns 2-3 mm. Aquestes fulles es disposen en roseta basal i alternes a la tija. La tija, especialment a la base del capítol, té més o menys pèls llargs i blancs amb aspecte de teranyina. Els capítols són solitaris i grossos, unes carxofes de 2-3 cm de diàmetre, i estan protegits per bràctees similars a les fulles i igualment espinoses. En definitiva, el card blau és una planta punxosa per tots costats, de mal agafar. Les flors són blaves i molt estrellades.

El card blau es troba a les brolles i prats eixuts. Floreig de maig a juliol.

[fotos Jordi Badia]