Cargolina

Cochlicella barbara

Cochlicella barbara es una cargolina petita, d’uns 6 mm de longitud només, de la família Helicillidae i l’ordre pulmonats que inclou a la gran majoria de cargols i cargolines terrestres.
Es diferencia bé de Pomatias elegans, una altra cargolina freqüent, de conquilla lleugerament més gran i més fosca, perquè Cochlicella barbara no té opèrcul que li tapi l’obertura de la conquilla.
Cochlicella barbara és una cargolina freqüent als horts i jardins, als llocs herbosos humanitzats.

[fotos Jordi Badia]