Cérvol volador menor

Dorcus parallelipipedus

El cérvol volador menor (Dorcus parallelipipedus) és un escarabat negre d’uns 2-3 cm, semblant al cérvol volador o escanyapolls (Lucanus cervus) però a una escala reduïda a menys de la meitat i amb unes mandíbules també en forma de banya de cérvol, però no tan exageradament grans. Pertany, lògicament, a la família Lucànids.

Destaca el seu cap rectangular -d’aquí l’adjectiu específic parallelipipedus-, més gros i quadrangular als mascles que a les femelles, amb els ulls també negres situats als vèrtexs i el parell de mandíbules poc ramificades formant una pinça de peces també més grans i separades als mascles que a les femelles. Si s’observa en detall, a diferència de l’escanyapolls que té la superfície llisa, el cérvol volador menor té la superfície gravada de punts fins al pronot i al cap i d’un reticle anastomosat als èlitres. A les sutures entre el cap i el pronot i entre el pronot i els èlitres té pèls rossos curts que destaquen al costat del negre, però no és el cas de l’exemplar de la imatge, un mascle fotografiat al massís de Montserrat.

Els adults es troben a l’estiu. Són bons voladors.

Les larves, molt més longeves que els adults, viuen a la fusta tova de troncs morts. Pel fet de ser poc exigent per l’espècie d’arbre, es pot trobar en molts ambients.

[foto Francesc Picas i Jordi Badia]