Escanyapolls o cérvol volador

Lucanus cervus

L’escanyapolls o cérvol volador (Lucanus cervus) té un dimorfisme sexual molt marcat. El mascle (a les fotos 1ª i 2ª), més gros que la femella (a la foto 3ª), destaca per les seves mandíbules enormes que li serveixen com a feixuc reclam sexual i com a arma a les disputes entre mascles.

Tot i el seu pes, l’escanyapolls aconsegueix enlairar-se en un vol sorollós.

Les larves s’alimenten durant anys de la fusta d’alzines i roures.

Per tal d’evitar l’espoli de les seves poblacions escasses, l’escanyapolls és una especie protegida per llei a Catalunya.

[fotos Oriol Oms (1ª i 3ª) i Jordi Badia (2ª)]