Cinell

Cladophora glomerata

El cinell (Cladophora glomerata) és una alga verda filamentosa i ramificada sobretot cap a l’extrem. S’adhereix a les pedres i superfícies dures del fons de masses d’aigua il·luminades, sobretot en aigües eutròfiques i lleugerament salines.

Si s’observa el cinell al microscopi, s’aprecia el detall dels seus filaments monosifonats, és a dir formats per un sol rengle de cèl·lules grans, 5-9 vegades més llargues que amples. El diàmetre de les cèl·lules és del voltant de 40-50 µm, però pot arribar a 130 µm. Aquestes cèl·lules són plurinucleades. Gairebé tot l’interior cel·lular és ocupat per un gran cloroplast verd.

Cladophora és un gènere diversificat, amb alguns representants a les aigües continentals i molts més a les aigües marines. C.glomerata és l’espècie que assoleix la mida més gran entre les que troben a les aigües continentals a Catalunya, i la més habitual a les aigües corrents. La foto correspon a la riera de Guardiola, prop de Cornet.

[foto Jordi Badia]