Copium teucrii

Heteròpters - Tingidae

Copium teucrii és un minúscul hemípter de la família Tingidae que indueix la formació de la gala sobre timó mascle (Teucrium polium ssp.polium) que mostra la imatge. Les flors de timó mascle afectades perden la funcionalitat i s’hipertrofien, passen d’un calze d’uns 3-4 mm a un de 10-15 mm inflat com un globus on es reconeixen encara les 5 dents dels sèpals a l’obertura apical i la pilositat a les parets, a l’interior del qual es desenvolupa Copium teucrii.

El cos de Copium teucrii és com el d’una xinxa o bernat a escala reduïda, de només uns 3 mm, sort n’hi ha del parell d’antenes amples que li donen una mica més de visibilitat.

[foto Jordi Badia]