Timó mascle

Teucrium polium ssp.polium

El timó mascle (Teucrium polium ssp.polium) és una mata baixa i grisenca, amb el port del timó i de la seva mateixa família labiades, que creix en llocs eixuts. Tota la planta té una pilositat curta, especialment densa als calzes, a les summitats florals i al revers de les fulles, responsable del to grisenc. Les fulles són quasi linears d’1 cm de longitud, sense pecíol, amb els marges crenats i revoluts. Com a la resta de labiades, les fulles es disposen oposades. Les flors neixen en glomèruls d’uns 1,5-2 cm de diàmetre a l’extrem de les nombroses tiges curtes. Cada flor té un calze d’uns 4 mm i una corol·la blanca amb només llavi inferior. Sovint les flors s’hipertrofien i esdevenen un cecidi globós per l’acció de Copium teucrii, un petit hemípter.

El timó mascle és aromàtic, però la seva olor no és, ni de bon tros, tan agradable ni tan intensa com la del timó ver (Thymus vulgaris), sinó amb un punt picant que pot recordar a la del pebre. El timó mascle té tradició d’ús medicinal per múltiples finalitats poc contrastades, entre elles la d’eliminar cucs intestinals.

El timó mascle té molta variabilitat infraespecífica, en part lligada a la seva extensa distribució geogràfica per les terres mediterrànies. A més del timó mascle (T.polium ssp.polium), a la comarca de Bages existeix el timó groc (T.polium ssp.aureum), ben diferenciat per la corol·la groga i els pèls daurats, que probablement s’hagi de catalogar com l’espècie pròpia Teucrium aureum perquè no hem vist exemplars de caràcters intermedis.

[fotos Jordi Badia]