Corc de les catifes

Anthrenus verbasci

El corc de les catifes (Anthrenus verbasci) és un minúscul escarabat de 2-3 mm, de la família Dermestidae, que de tant en tant es troba entre les flors i més sovint a les cases. Té un cos integrat i aerodinàmic en forma d’el·lipse seccionada longitudinalment, amb la part dorsal corba i la ventral plana, semblant a un coccinèl·lid com la marieta però molt més petit. El color de fons és gris fosc, però està cobert d’esquames de tons beix, taronja i blanc que pinten amples franges ondulades i discontínues sobre els èlitres. A l’envellir perden les esquames.
La larva és un cuquet de 3-4 mm de color clar, de cos segmentat i ple de pèls rígids que surten en feixos, amb l’aspecte d’un raspall. La larva passa al voltant d’un any i fa diverses mudes abans d’arribar a la fase adulta.

Larves i adults s’alimenten de restes quitinoses i còrnies com cadàvers d’insectes, pèls, plomes i fibres tèxtils naturals com la llana. Per a la desesperació dels entomòlegs, Anthrenus verbasci té una perversa predilecció per les col·leccions d’ insectes; si no es prenen precaucions com sotmetre periòdicament les col·leccions d’insectes durant un parell de dies en un congelador o mantenir les caixes segellades amb l’aire de l’interior saturat d’un insecticida com el para-diclorbenzè o el naftalè, arribarà el dia que Anthrenus verbasci devastarà els insectes guardats. Anthrenus verbasci, el corc de les catifes, i el seu congènere A.museorum, el corc dels museus, acumulen un llarg historial d’espolis i perjudicis greus a col·leccions de pergamins, pells, animals dissecats i d’insectes a museus d’arreu del món.

Anthrenus verbasci sol trobar-se també a les catifes, alimentant-se de materials que s’hi acumulen com pèls i insectes morts. Malgrat que no és la seva especialitat, el corc de les catifes pot infestar també aliments secs emmagatzemats. Els adults, al poder volar, aprofiten fonts d’aliment més diverses que les larves.

S’han descrit casos de dermatitis desencadenades a partir dels pèls urticants de les larves d’Anthrenus verbasci.

[fotos Jordi Badia]