Crisantem corimbós

Tanacetum corymbosum

El crisantem corimbós (Tanacetum corymbosum [= Chrysanthemum corymbosum]) és una de les nombroses herbes de la família Compostes que floreix en margarides. Es tracta d’una herba perenne esvelta, amb les tiges flàccides, llargues sovint de més d’1 metre, poc ramificades i poc fulloses. Les fulles són compostes bipinnades amb els lòbuls aguts, més grosses i llargues les basals que no pas les caulinars. La tiga es ramifica al capdamunt en una mena de corimbe de margarides, de manera que les margarides de la mateixa tija queden totes situades més o menys a la mateixa alçada. Cadascun d’aquests capítols té un receptacle d’aproximadament 1 cm, al centre del qual se situen les flors tubuloses grogues i al cercle exterior unes quantes flors amb lígules blanques. Les lígules solen ser lleugerament més llargues que no pas el diàmetre del centre; la imatge del crisantem corimbós és doncs la d’una margarida on el blanc de les lígules domina sobre el groc del botó central.

El crisantem corimbós es diferencia bé de la margarida de prat (Leucanthemum vulgare ssp. pujiulae) i d’Anthemis triumfetti, espècies amb les quals comparteix hàbitat i es podria confondre, perquè només ell reuneix a la vegada els caràcters de fulles bipinnatisectes, molt retallades, i tiges policèfales, és a dir acabades en múltiples capítols.

Floreix de maig a juliol.

El crisantem corimbós és freqüent a les zones menys ombrejades dels boscos de les obagues i als prats frescals. Se’l troba als dos parcs naturals de la comarca, el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

[fotos Jordi Badia]