Cryptocephalus violaceus

Cryptocephalus violaceus

Cryptocephalus violaceus és una escarabat de l’extensa família Chrysomelidae, de cos compacte d’uns 5 mm de longitud, arrodonit però amb els costats força paral·lels. Tot ell és de color fosc quasi negre, molt brillant i amb reflexos violeta o, depenent de l’angle d’incidència de la llum, de color verd. La superfície dels èlitres és plena de puntets irregulars gravats que li donen aspecte rugós, mentre que el pronot té puntets més petits i no tan densos, inapreciables a simple vista. Els èlitres s’expandeixen a tot el volt en un curt marge pla, com si fos un aleró. El cap, com indica el nom de gènere Cryptocephalus, queda amagat sota el tòrax. Les femelles són una mica més grans que els mascles.

Els adults de Cryptocephalus violaceus tenen afició a les flors de color groc intens. A les imatges, dos exemplars de Cryptocephalus violaceus es troben sobre una flor de ranuncle, la qual han devorat ja en part. Sovint Cryptocephalus violaceus es veu també als capítols de flors grogues. Les larves s’alimenten d’herbes de la família compostes o de d’altres famílies properes.

El gènere Cryptocephalus té moltíssimes espècies a la península ibèrica, la majoria amb un patró de colors o de punts als dors que en permeten la identificació. Cryptocephalus exemplifica la proverbial diversitat dels Chrysomelidae i de l’ordre dels coleòpters.

[fotos Jordi Badia]