Escarabat de catorze punts

Acmaeodera degener

L’escarabat de catorze punts (Acmaeodera degener) és un típic representant de l’extensa família buprèstids, constituïda per escarabats de cos fusiforme, compactes i sovint de coloracions vistoses. Un dels més bonics és precisament el simpàtic escarabat de catorze punts, de cos negre i punts grocs, normalment més dels catorze que li atribueix el nom popular. Els adults els trobem a les flors de les vores de l’alzinar i de la roureda, sovint als capítols de les compostes que devoren directament -com a la foto 1ª en un lletsó (Sonchus tenerrimus)– o bé menjant pol·len deflors d’estepa blanca (Cistus albidus) -com a les foto 3ª i 4ª.

Les larves són xilòfagues; s’alimenten de fusta d’alzina, de roure i, si n’hi hagués al Bages, també de surera. L’escarabat de catorze punts és un dels xilòfags temuts per a la producció forestal.

[fotos Jordi Badia]