Escarabat pudent

Blaps gigas

Amb el nom d’escarabats pudents es coneixen en català les espècies d’escarabats del gèneres Blaps, de la família Tenebriònids, tots ells completament negres, cuirassats i de mida gran, d’uns 30-38 mm sense comptar les extremitats. Es caracteritzen pels seus èlitres soldats i acabats en una punta a l’extrem. No poden volar. Quan se senten amenaçats, enlairen l’abdomen afuat (foto 1ª) i, per mitjà d’una glàndula anal, excreten una gota d’un líquid pudent i irritant per repel·lir l’atacant.
Hi ha confusió a la bibliografia entre les espècies de Blaps, semblants entre elles. Les dues espècies més freqüents al Bages són Blaps gigas i Blaps lusitanica.

Blaps gigas –a les imatges- té les dues puntes de l’apèndix dels èlitres arrodonides i lleugerament divergents, com els llavis d’una boca, mentre que B.lusitanica té les puntes paral·leles i unides fins al final en un extrem agut. A més, B.gigas té el cos relativament més estilitzat i les potes comparativament més llargues que B.lusitanica.

Blaps gigas s’alimenta de matèries vegetals en descomposició i de fems. Se’l troba en corrals i indrets humanitzats. Acostuma a sortir de nit, mentre que de dia es refugia a la foscor d’amagatalls o bé a l’interior de munts de fems. Les imatges 2ª, 3ª i 4ª mostren una colònia de Blaps gigas destorbada del seu amagatall diürn, amb els escarabats corrent a buscar un altre refugi.

La imatge 5ª mostra la larva, que fa vida al sòl o a les piles de fems.

[fotos Montserrat Porta (1º, 2ª, 3ª i 4ª) i Montserrat Porta i Jordi Badia (5ª)]