Escarabat pudent

Blaps lusitanica

Amb el nom d’escarabats pudents es coneixen en català les espècies d’escarabats del gèneres Blaps, de la família Tenebriònids, tots ells completament negres, cuirassats i de mida gran, d’uns 30-38 mm sense comptar les extremitats. Es caracteritzen pels seus èlitres soldats i acabats en una punta a l’extrem. No poden volar. Quan se senten amenaçats, enlairen l’abdomen afuat i, per mitjà d’una glàndula anal, excreten una gota d’un líquid pudent i irritant per repel·lir l’atacant.
Hi ha confusió a la bibliografia entre les espècies de Blaps, semblants entre elles. Les dues espècies més freqüents al Bages són Blaps gigas i Blaps lusitanica.

Blaps lusitanica –a la imatge- té les dues puntes de l’apèndix dels èlitres rectes, paral·leles i ben unides en un extrem agut, mentre que B.gigas té les puntes de l’apèndix arrodonides i lleugerament divergents, com els llavis d’una boca. A més, B.lusitanica té el cos més gran i bombat i les potes, en relació al cos, més curtes que en el cas de B.gigas.
Blaps lusitanica
s’alimenta de matèries vegetals en descomposició. Surt de nit, mentre que de dia roman amagat.

[foto Jordi Badia]