Escorpí groc

Buthus occitanus

L’escorpí groc (Buthus occitanus) és un aràcnid mediterrani que pot arribar a fer 8 cm de llarg. De dia, acostuma a estar amagat sota les pedres dels indrets més càlids -com ara les brolles i els llistonars- i de nit surt a caçar artròpodes que paralitza injectant-los verí amb el seu agulló terminal. Després de la còpula, la femella dels escorpins acostuma a menjar-se el mascle. La picada de l’escorpí groc és molt dolorosa, però mai té conseqüències fatals.

[fotos Oriol Oms]