Estrelleta de la pluja

Astraeus hygrometricus

L’estrelleta de la pluja (Astraeus hygrometricus) és un curiós bolet en forma de globus constituït per dues capes, l’endoperidi, més fi, que manté la forma esfèrica d’uns 2 cm de diàmetre i s’estripa només per dalt per alliberar les espores i l’exoperidi, més gruixut, que s’obre en lacínies en forma d’estrella. L’estrelleta de la pluja neix mig enterrada a les clapes de terra enmig de brolles, boscos o talussos. Es manté durant mesos, de manera que és un bolet fàcil de trobar. En temps sec, l’exoperidi es contrau, embolcalla i tapa l’endoperidi. Al contrari, en temps humit i favorable a la dispersió de les espores, l’exoperidi s’hidrata, s’obre i s’aplana o fins es corba enfora, enlairant el bolet. En aquest estat hidratat, el bolet pot moure’s com un cranc caminant damunt la sorra o ser desplaçat pel vent. L’estat de l’estrelleta de la pluja indica el grau d’humitat ambiental.

L’estrelleta de la pluja s’assembla a l’estrelleta de terra (Geastrum vulgatum); se’n diferencia però per la rugositat de la superfície de l’exoperidi, per l’endoperidi més aixecat i obert per un estrip irregular i perquè la seva consistència varia amb la humitat ambiental.

[foto Jordi Badia]