Falzia blanca

Asplenium ruta-muraria

La falzia blanca o ruda de paret (Asplenium ruta-muraria) és una petita falguera de fins a 15 cm, molt característica dels murs i de les roques calcàries. No té el color blanc que el seu nom popular indica, sinó que és verda a l’anvers, d’un verd sense lluïssor i relativament clar en relació a d’altres falzies (gèn. Asplenium), i fosca al revers quan apareixen els sorus. El raquis és també verd o negrós només a la base. La fronda té un contorn triangular dividit un parell de vegades fins a deixar segments o pínnules cuneïformes o romboïdals denticulades a l’àpex.

La falzia blanca prefereix les parets i roques obagues, però aprofita també els recers ombrejats als murs i roques d’orientacions assolellades. Té una distribució àmplia per Europa, on falta només a les àrees més seques i a l’estatge alpí.

[fotos Jordi Badia]