Geoica utricularia (= Pemphigus utricularius)

Homòpters - Pemphigidae

Geoica utricularia (= Pemphigus utricularius) és un àfid, un pugó, que ataca la noguerola (Pistacia terebinthus) ocasionant-li un cecidi globós, d’1 a 5 cm de diàmetre i color variable entre groc i rosat, fixat a la part baixa del nervi central del revers dels folíols. La paret del cecidi acaba per esberlar-se per l’extrem oposat a la fixació. Les nogueroles afectades per Geoica utricularia solen tenir molts d’aquests cecidis.

La noguerola pateix particularment l’atac d’àfids de la família Pemphigidae; a més de G.utricularia, són comuns també sobre la noguerola els cecidis de Pemphigus cornicularius i de P.semilunarius.

[fotos Jordi Badia]