Lacanobia oleracea

Lacanobia oleracea

Lacanobia oleracea (= Mamestra oleracea) és una papallona nocturna de la família Noctuidea, d’uns 40 mm d’envergadura alar, pilosa i de color marró rogenc. Les marques alars més aparents són un cercle taronja o groc clar a les ales anteriors, i una línia groc clar o blanca en posició submarginal, en ziga-zaga com la gràfica d’un sismògraf. Per sobre del cercle sol haver una circumferència també clara, però amb l’interior marró rogenc. Les venes estan poc o molt ressaltades de marró fosc o de negre. El dors és geperut i pilós com les potes davanteres. Els ulls són negres o marró fosc, a diferència del barrinador del tomàquet (Helicoverpa armígera), amb el qual es podria confondre, que els té verds.

L’eruga és inicialment verda amb una línia lateral groga, punts negres en disposició regular a cada segment i puntets blancs distribuïts a l’atzar. Al créixer, l’eruga passa del verd al marró rogenc, conservant la línia lateral groga i els punts. Les erugues perforen les hortalisses, sobretot el tomàquet.

Al centre de Catalunya, sembla que Lacanobia oleracea fa dues generacions per any, amb adults als mesos de juny i de setembre.

[fotos Jordi Badia, identificació Jordi Dantart]