Lepraria cf. crassissima

Lepraria crassissima

Lepraria és un gènere de líquens que fa tal·lus sense capes diferenciades, pulverulents i poc adherits al substrat, i que no tenen reproducció sexual. Si ja és molt difícil destriar entre espècies de líquens pels seus caràcters morfològics, la identificació d’espècies de Lepraria, amb tal·lus homòmer indiferenciat i sense apotecis ni cap altra estructura per la reproducció sexual del fong, és encara més problemàtica. Tanmateix, Lepraria es classifica a la família Stereocaulaceae de l’ordre Lecanorals.

La seva reproducció és asexual mitjançant isidis, petites protuberàncies o berrugues on hi ha barreja d’hifes del fong i cèl·lules algals que, al trencar-se i dispersar-se pel vent, actuen com a propàguls.

Es podria pensar que les hifes de Lepraria pertanyen a un fong Deuteromicet, el grup polifilètic que engloba aquelles espècies de fongs de les quals es desconeix la reproducció sexual, però actualment es tendeix a creure que pertanyen a un Ascomicet que en el transcurs de l’evolució en forma de liquen ha abandonat completament la reproducció sexual.

Les imatges de la galeria aparentment corresponen a Lepraria crassissima (= L.nivalis). L.crassissima fa tal·lus pulverulents de color blanc més o menys matisats de gris clar. Viu a les superfícies còncaves de roques poroses de natura calcària o al terra de talussos, en indrets protegits de la pluja, el vent i la llum directa. Al créixer i solapar-se diversos individus por recobrir superfícies extenses formant una pàtina blanca semblant a una eflorescència mineral. Les parets de les balmes són un hàbitat característic de L.crassissima.

[fotos Jordi Badia]