Liquen geogràfic

Rhizocarpon geographicum

El liquen geogràfic (Rhizocarpon geographicum) és un liquen crustaci de color característic verd clar, lluminós, ben delimitat per un marge negre i amb un reticle interior igualment negre però de línia més fina que la de la vora, que creix exclusivament damunt de roques àcides. S’anomena liquen geogràfic per la seva semblança amb el mapa d’un país imaginari il·lustrat sobre la superfície de la roca. El liquen geogràfic pinta de verd les crestes, les parets i els caos de roca al Pirineu axial, allà on els esquists metamòrfics i les roques granítiques conformen les muntanyes. Però a la comarca de Bages, un territori on totes les roques són d’origen sedimentari i moltes d’elles carbonatades, també hi ha el liquen geogràfic. Amb proverbial precisió, el liquen geogràfic prospera també damunt dels còdols d’esquist, quars o granit -tots ells materials silícics de reacció àcida- englobats als conglomerats del massís de Sant Llorenç del Munt, el Montcau i l’Obac, amb preferència pels situats a les cares nord i est.

[fotos Jordi Badia (1ª) i Marta Queralt López Salvans (2ª)]