Conglomerat

Conglomerat, a la imatge 1ª en vista general a Montserrat i a la 2ª en detall a Collbaix (Manresa).

Els conglomerats són roques detrítiques formades bàsicament per fragments arrodonits, de més de 2 mm de diàmetre, anomenats còdols. Els còdols estan inclosos en una matriu composta per sorra, llim i argila. Aquests diferents components es mantenen units gràcies al ciment, que en el cas del Bages és sempre carbonat de calci.

Les masses de conglomerat més importants del Bages són al sud i al sud-est. També abunden a la resta del territori, sobretot formant part de les culminacions dels relleus tabulars o bé dins de capes de roques de gra més fi.

[fotos Jordi Badia (1ª) i Florenci Vallès (2ª)]