Lleonada de les garrigues

Coenonympha dorus

La lleonada de les garrigues (Coenonympha dorus) és una papallona de la subfamília satírids. S’identifica pel to ocre apagat del revers de les ales, il·luminat per 7 ocels grans i vistosos, blancs encerclats d’amples bandes negres, el més gros a l’ala anterior i els altres 6 a la posterior.

A la imatge veiem Coenonympha dorus de visita als grans capítols de l’ínula helenioide (Inula helenioides).

Les erugues s’alimenten de llistó (Brachypodium retusum), una gramínia que sol ser molt dominant als prats secs, d’altres gramínies o de Carex halleriana.

[foto Xavier Adot]