Llucareta

Serinus citrinella

La llucareta (Serinus citrinella) ve a ser la versió que es troba a l’alta muntanya del gafarró (Serinus serinus) de terra baixa. A diferència d’aquest darrer, la llucareta no és llistada i té les parts superiors d’un groc més apagat o grisós. Les llucaretes viuen principalment als boscos subalpins de coníferes, però eventualment fan desplaçaments cap a les pinedes de terra baixa. Es més aviat escassa al Bages, on s’hi pot desplaçar puntualment, sobretot a l’hivern. La imatge ha estat presa a l’Alt Berguedà.

[foto Oriol Oms]