Milpeus

Julidae

La família júlids o Julidae comprèn diplòpodes amb el cos de color negre i secció circular, coneguts tots ells en català com milpeus. La seva característica més evident és la capacitat per enrotllar-se en espiral. Quan se senten amenaçats, contorsionen el cos en violents moviments espasmòdics que l’aparten del perill i després, al caure a recer, s’enrollen.

La sistemàtica dels júlids és difícil, n’hi ha moltes espècies semblants i, per complicar-ho més encara, el nombre de segments del cos varia entre individus d’una mateixa espècie. Els exemplars de les imatges probablement corresponguin a espècies diferents de l’extens gènere Ommatoiulus. Els júlids requereixen humitat; viuen sota la virosta del bosc o, com en el cas dels exemplars de les imatges, es refugien sota les pedres.

[fotos Jordi Badia]