Molsa

Hypnum cupressiforme

Hypnum cupressiforme és una molsa de creixement pleurocàrpic –és a dir que s’estén horitzontalment entapissant superfícies- habitual dels boscos de la comarca de Bages, sobretot a les pinedes humides, difícil però de caracteritzar més enllà del seus fil·lidis de punta corbada i imbricats com les petites fulles esquamiformes del xiprer al qual al·ludeix el seu nom científic. A base de ramificacions poc regulars, Hypnum cupressiforme forma gespes denses d’un verd fosc. Els fil·lidis són poc o molt falciformes, amb la punta corbada i més o menys llarga, transformada en pèl hialí als casos extrems. Els fil·lidis es disposen ben ordenats, imbricats i formant fileres amb les puntes de tots ells torçades cap al mateix costat.

L’esporòfit (a la imatge 3ª) consta d’una seta rogenca i d’una càpsula cilíndrica i lleugerament corbada, com una salsitxa de color verd inicialment i marró a la maturitat, coberta per un opercle rostrat.

Hypnum cupressiforme és una espècie polimorfa, amb diverses varietats descrites. L’hàbitat també és múltiple; es troba sobretot a terra, tant en terrenys calcaris com silicis, però creix també als troncs, a les roques i als talussos. La seva distribució i el seu rang altitudinal són també molt extensos. Hypnum cupressiforme és una molsa freqüent a tot Catalunya, i una de les espècies que s’utilitzen en la confecció dels pessebres tradicionals.

[fotos Jordi Badia]