Mosca soldat negra

Hermetia illucens

La mosca soldat negra (Hermetia illucens) és una mosca originària d’Amèrica que s’ha escampat arreu mercès a l’aplicació de les larves en el reciclatge de matèria orgànica de rebuig per obtenir compost fertilitzant i proteïna animal per alimentació. L’hem trobat subespontània també a Manresa.

D’entre totes les espècies de dípters que poblen la Terra, el grup que inclou tota mena d’odiosos mosquits, mosques i tàvecs que ens causen picades doloroses, malalties i miasis, que degraden aliments emmagatzemats, que dispersen bactèries fecals i que ocasionen plagues als conreus o altra mena de perjudicis, salvaríem com a beneficiosa potser només a la mosca soldat negra.

L’adult –que mostra la imatge- és una mosca allargada d’uns 15 mm, ben negra llevat del blanc de l’extrem de les potes. Imita l’aspecte d’una vespa intimidadora amb les antenes llargues i planes que refermen la semblança, però no té la cintura estreta de les vespes. Són molt característics els seus ulls grossos, laterals, de color violeta amb un reticulat ample de to gris. Les peces bucals estan atrofiades de manera que l’adult no menja ni pica, es limita a buscar parella i a complir amb les tasques de la reproducció. La femella pon els ous en una ranura prop de matèria orgànica en descomposició. A la cara interior de la tapa dels cubells de compostatge s’hi solen adherir retalls de cartró ondulat perquè les femelles de mosca soldat negra tinguin on pondre els ous. L’adult viu només al voltant d’una setmana. No té costum de ficar-se a les cases.
Passats uns 4-6 dies de la posta, dels ous neixen petites larves que, si tot va bé, creixen fins als 15-18 mm. Tenen la forma característica de les larves de mosca: un cos tou i segmentat de color beix clar, sense potes i amb un cap prominent. Les larves, al contrari dels adults, mengen pels descosits i pràcticament de tot. Al fer-se grans i sentir l’instint de passar a la fase de pupa, les larves tenen tendència a anar amunt. Per això, dins del cubell compostador es disposen tubs inclinats o rampes per on les larves grosses pugen fins a caure al pot recollidor. En fase de pupa el color s’enfosqueix. La presència de larves de mosca soldat negra a les escombraries evita la d’altres mosques indesitjades.

Malgrat que s’han popularitzat els sistemes casolans de compostatge amb el cuc de terra vermell californià (Eiseria foetida), la mosca soldat negra és més ràpida en la descomposició de la matèria orgànica, tolera millor substàncies que resulten de la descomposició com l’alcohol o l’amoníac i, sobretot, les larves i les pupes de mosca soldat negra són un bon aliment proteic per a molts animals domèstics, en particular per peixos i aus de corral, i també per nosaltres els humans malgrat que no hi ha la tradició cultural de consumir-les. Només quan el temps és fred o si els residus d’entrada són vegetals molt cel·lulòsics, els cucs de terra vermells són més eficients que les larves. Els compostadors amb les dues espècies no funcionen perquè les secrecions d’una població elevada de larves de mosca soldat negra impedeixen que prosperin els cucs vermells o qualsevol altra espècie animal.
Els ous i les larves de la mosca soldat negra es comercialitzen per iniciar el procés de compostatge d’escombraries en cubells casolans.

[foto Jordi Badia]