Operculina

Operculina sp.

Operculina sp. és un gènere de protozous Foraminífers de la família Nummulitidae, la dels coneguts nummulits a vegades tan abundosos i visibles a les calcàries nummulítiques de l’Eocè de la Catalunya Central. Operculina es troba també fossilitzat en gran nombre en calcàries nummulítiques, algunes de les quals s’haurien d’anomenar amb més propietat calcàries operculíniques.

Segons testimonien les roques, Operculina va aparèixer al Paleocè, va experimentar una gran expansió i abundància durant l’Eocè i continua existint actualment a les comunitats bentòniques de costes planes, sobretot en àrees de manglar.

Operculina és un organisme unicel·lular que segrega una closca calcària que creix linealment en espiral a base de formar cambres noves progressivament més grans, delimitades per un envà transversal. El resultat és una closca en forma de disc pla, d’uns 5 mm de diàmetre com a màxim, a l’interior de la qual s’aprecia la seva delicada estructura cargolada, com si fos un minúscul Ammonites. Operculina té una sola capa de cambres o cel·les, resultat del seu creixement lineal en espiral. En canvi, Nummulites té diverses capes de cambres resultants del creixement en dues direccions perpendiculars, té forma més aviat de llentia, pot ser més gran de 5 mm i les seves cel·les són de mida constant. Al comparar dues espires adjacents, en el cas d’Operculina l’espira exterior és més ampla que la interior, mentre que en una secció diametral de Nummulites les espires tenen la mateixa amplada i les cambres la mateixa mida, per tant calen més cambres a l’espira més externa per completar la volta.

La imatge mostra una calcària amb diversos exemplars d’Operculina observats a l’examinar la roca de l’obaga de Talló (Castellgalí) durant la sortida de la ICHN-Bages del 26.03.2022.

[foto Jordi Badia]