Oreneta de ribera

Riparia riparia

L’oreneta de ribera (Riparia riparia) és una oreneta bàsicament de pas al Bages. Es caracteritza per les seves parts superiors marrons i les inferiors blanques amb una franja pectoral. La diferenciem de l’oreneta cuablanca (Delichon urbica) per l’absència de carpó blanc i del roquerol (Ptyonoprogne rupestris) per l’absència de franja pectoral i presència de taques blanques a la cua. L’oreneta de ribera sol estar prop de l’aigua i fa el niu dins de forats excavats en talussos terrosos.

[foto Oriol Oms]